Termeni și condiții

www.pretev.ro aparține SC PRETEV TEHNOLOGII SRL are date de identificare la Registrul Comerțului J40/1267/2004 și CUI RO16097156, capital social 2500 lei, sediul social în București, strada Scorțan Ion 27 și punct de lucru (birou vânzări, birou facturare, punct de livrare și atelier service) în București, bdul. Energeticienilor 13-15, Clădirea Administrativă, parter.

Contact:
– telefon:          0372 746 114
– fax:                0372 874 023
– email:            office@pretev.ro sau contact@pretev.ro

Definiții

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii realizate de SC PRETEV TEHNOLOGII SRL prin intermediul magazinului virtual www.pretev.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă;

Vânzător – societatea comercială SC PRETEV TEHNOLOGII SRL având ca date de identificare la Registrul Comertului J40/1267/2004 şi CUI RO16097156;

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu care urmează a fi furnizat de către Vânzător Cumpărătorului;

Comandă – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Produsele și Serviciile iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Produse sau Servicii și să facă plata acestora;

Contract – o Comandă dată de Cumpărător și confirmată de către Vânzător;

Specificații produs – toate specificațiile și/sau descrierile Produselor sau Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

Documente

Prin lansarea unei comenzi electronice pe www.pretev.ro, Cumpărătorul își dă consimțământul că este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Se consideră că o comandă are valoare de contract dacă Vânzătorul confirmă comanda printr-un e-mail transmis Cumpărătorului.

            Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

            Contractul intră în vigoare după confirmarea Comenzii de către Vânzător și după acceptarea de comun acord a condițiilor de plată și a termenelor și condițiilor de livrare. Confirmarea finală se face de către Cumpărător, în scris, prin poșta electronică (e-mail). Prețurile și termenele de livrare ale produselor din comandă sunt valabile 7 zile de la data înregistrării comenzii. Termenii și conditiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Obligațiile Vânzătorului

            Vânzătorul se obligă să livreze produse și servicii care să îndeplinească specificațiile prezentate.

Informațiile prezentate pe website-ul www.pretev.ro au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă.

            Pentru a sistematiza conținutul informațiilor și din motive ce țin de coerența structurii și a lizibilității website-ului, informațiile tehnice legate de produse pot fi incomplete, dar Vânzătorul va face tot posibilul pentru a pune la dispoziția clienților cele mai relevante date, urmând ca detaliile să fie oferite în momentul în care este exprimat interesul pentru un anumit produs sau serviciu.

            Comunicarea cu Vânzătorul se poate face prin interacțiunea cu acesta prin adresele menționate la secțiunea „Contact”. Vor fi ignorate comentarii ce nu conțin un limbaj adecvat sau lezează drepturile și demnitatea utilizatorilor. Ne rezervăm dreptul de a gestiona informațiile primite fără o justificare sau notificare prealabilă.

Ne rezervăm dreptul de a cere utilizatorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul website-ului.

Cesionare și subcontractare

            SC PRETEV TEHNOLOGII SRL poate cesiona și/sau subcontracta către o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru obligațiile contractuale asumate.

Dreptul de proprietate intelectuala și industriala (DPI)

            Marca PRETEV TEHNOLOGII și semnele sale grafice sunt proprietatea  PRETEV TEHNOLOGII SRL și nu pot fi copiate sau reproduse fără acordul scris al SC PRETEV TEHNOLOGII SRL. De asemenea, Cumpărătorul se obligă să nu divulge niciuna dintre informațiile primite de la Vânzător, transmise de acesta cu mențiunea „confidențial”.

Confidențialitate – promovare

            Toate informațiile furnizate de către Cumpărător Vânzătorului vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. Mesajele, informările și mesajele publicitare ale www.pretev.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati și agreați de SC PRETEV TEHNOLOGII SRL. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

Facturare – plăți

            Prețurile Produselor și Serviciilor afișate în cadrul website-ului nu includ TVA. Conform legilor în vigoare, TVA va fi inclus în preț la calcularea sumei totale de plată.

            Plățile se vor efectua prin transfer bancar în baza Facturilor Proforma ce vor fi emise de către Vânzător. Prețul prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe website la momentul efectuării comenzii, preț la care se adaugă TVA și costurile de livrare, dacă este cazul. Contul în care se va efectua plata va fi precizat în Factura Proforma.

            Cumpărătorul are obligația să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

            După efectuarea plății, Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură fiscală pentru Produsele sau Serviciile comandate.

            Termenul de plată pentru facturile proforma este de 7 zile. În cazul în care Cumpărătorul nu plătește în acest termen, Comanda va fi anulată.

Livrare

            Termenul de livrare va fi comunicat Cumpărătorului în funcție de disponibilitatea bunurilor și serviciilor solicitate.

            Prețurile afișate pe website nu includ costurile de transport de la Vânzător la Cumpărător.

            Livrarea se va face după confirmarea plății iar modalitatea de livrare va fi stabilită de comun acord între Vânzător și Cumpărător.

Termene și penalități

            În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare comunicate de Vânzător și acceptate de către Cumpărător, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorului întârzierea, înainte de atingerea termenului maxim prevăzut livrării.

Transport – ambalare

            Vânzătorul nu este responsabil de riscurile asociate cu Bunurile după momentul predării acestora către Cumpărător sau către transportatorul pentru care a optat Cumpărătorul.

            Obligația Vânzătorului este de a asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și de a asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Integritatea produselor

            În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul are obligația de a aduce la conformitate Produsele sau Serviciile.

Garanție

            Toate produsele comercializate de către website-ul www.pretev.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte. În cazul produselor vândute și livrate de www.pretev.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, fie sunt emise de către SC PRETEV TEHNOLOGII SRL.

            În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Transferul proprietății

            Proprietatea asupra Bunurilor comercializate de Vânzător va fi transferată către Cumpărător la momentul livrării către Cumpărător sau către transportatorul indicat de Cumpărător.

Răspundere

            Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor sau Serviciilor după livrare sau pentru pierderea produselor.

Forța majoră

            Atât Vânzătorul, cât și Cumpărătorul nu pot fi făcuți răspunzători pentru nerespectarea contractului dacă neîndeplinirea acestuia este datorată unui eveniment de forță majoră. Un eveniment de forță majoră este acel eveniment imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Legea aplicabilă – jurisdicția

            Prezentul contract este supus legilor din România. Eventualele litigii apărute între părți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Disclaimer

            SC PRETEV TEHNOLOGII SRL nu iși asumă răspunderea că informațiile și imaginile prezentate pe website sunt corecte și complete, ele fiind preluate și redate conform specificațiilor producătorilor bunurilor comercializate. Nu putem garanta că serviciile oferite prin acest website sunt accesibile, neîntrerupte și fără erori. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile, ofertele, stocul, termenele de livrare, specificațiile și imaginile din website fără o notificare prealabilă. Fiind de acord cu aceste Termene și Conditii, clientul iși asumă în totalitate aceste riscuri.

Copyright

            Întregul conținut al website-ului www.pretev.ro (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date) este proprietatea SC PRETEV TEHNOLOGII SRL și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SC PRETEV TEHNOLOGII SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Accesul la website

            Utilizatorii au acces la website-ul www.pretev.ro dar nu au dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral website-ul, de a reproduce parțial sau integral website-ul, de a copia, de a vinde / revinde sau de a exploata website-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei SC PRETEV TEHNOLOGII SRL.

            Orice încercare de a modifica conținutul website-ului www.pretev.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează website-ul www.pretev.ro, va fi considerată o tentativă de fraudare a website-ului www.pretev.ro și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat aceste fapte.

Abonare Newsletter

Vă așteptăm să vă înscrieți pentru a rămâne la curent cu cele mai noi informații din domeniu

De acord cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Pretev Tehnologii

Shopping Cart