Șanfrenare conductă de înaltă presiune la termocentrală cu mașina de șanfrenat țeavă MF5i

Mașina de șanfrenat țeavă MF5i

În urma probelor de fluaj a trebuit reconstituită conducta de înaltă presiune prin sudarea segmentului extras. Segmentul extras pentru probe a fost șanfrenat pe strung. Pentru capetele conductei din instalație, s-a optat pentru șanfrenare mecanizată cu mașina portabilă MF5i de la DWT.

Caracteristicile operației:

  • material:                                               X20
  • diametru:                                              Ø356 mm
  • grosime la perete:                               52 mm
  • șanfren interior pentru aliniere:      10˚
  • șanfren exterior:                                  J

La acel moment șanfrenul J se executa doar cu cuțit din oțel rapid. Din rațiuni economice s-a optat pentru prelucrarea în trepte din mai multe treceri la 0˚ și 30˚ cu plăcuțe așchietoare și doar la finisare s-a folosit cuțitul J.

Toată operația a durat cca 7 ore. Acest timp include pregătirea mașinii și executarea celor două șanfrene.

Mașina de șanfrenat țeavă MF5i